Toimintasuunnitelma 2018

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
Elämä ja Valo ry:n toiminta on ollut pitkäjänteistä. Järjestö on toiminut vuodesta 1964. Toiminnan tavoitteena on romaniväestön kokonaisvaltainen hyvinvointi. Elämä ja Valo ry. tarjoaa tietoa romanikulttuurista, järjestää romaniväestölle osallistavaa toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja hengellisiä tapahtumia sekä edistää romaniväestön yhteisöllisyyttä. Järjestön kautta tiedotetaan myös ulkomailla, varsinkin Itä-Euroopassa, asuvien romanien tilanteista ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään kriisitilanteissa oleville humanitaarista apua. STEA:n rahoittaman kohdennetun toiminta-avustuksen ansiosta perustyömme on vahvistunut entisestään osallistaen romaneja elämän eri alueilla.

”Yhdistyksen toiminnan perustarkoituksena on kristillisellä arvopohjalla edistää romanien henkisen hyvinvoinnin kasvua, selviytymistä arkielämän haasteissa sekä kehittää romaniväestön yhteisöllisyyttä. Romanien henkistä ja sosiaalista kasvua kehitetään mm. hengellisen opetuksen kautta sekä osallistamalla romaniväestöä mm. seurakuntien toimintaan.
Tarkoituksena on myös romaniväestön muu yhteiskunnallinen osallistaminen, sekä kriisitilanteessa olevien romanien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen ja heidän elämänlaatunsa parantaminen humanitaarisen avun kautta. Yhdistyksen toiminta käsittää avustuskohteita koti- ja ulkomailla.”
(Elämä ja Valo ry:n säännöt 2§)

Vuosi 2018 on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Vuoden 2018 tunnuslause:
Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” (2 Kor. 11:9)

TULEVAN TOIMIKAUDEN HAASTEET JA PAINOPISTEET

Onnellinen ja tasapainoinen perhe on yhteiskunnan vahva perusta. Olemme havainneet vuosien kokemuksen kautta perhe- ja kotityön tärkeyden ja siksi haluamme jatkaa ja kehittää tätä työmuotoa. Toiminnassamme tavoitamme eri ikäisiä perheenjäseniä. Työntekijät vierailevat romanikodeissa ja keskustelujen sekä vertaistuen avulla tukevat perheitä arkipäivän haasteissa, tiedotetaan yhteistyökumppaneiden säännöllisestä toiminnasta ja aktivoimme heitä osallistumaan myös järjestömme toimintaan. Toimintamuoto ei korvaa eikä vastaa kunnallista perhetyötä, vaan tukee tätä.

 

Vapaaehtoistyö
Järjestömme laaja toiminta on täysin riippuvainen vapaaehtoistyöntekijöistä. Toimintakauden aikana mietimme, miten voisimme paremmin tukea nykyisiä vapaaehtoistyöntekijöitä (koulutus, virkistys, esittelypaketti, selkeät toimenkuvat, työnohjaus).

Vapaaehtoisjoukkoa tarvitsee myös lisätä. Mietimme keinoja uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin sekä miten saamme hyödytettyä hiljaista tietoa kokeneemmilta työntekijöiltä. Järjestämme toimintavuonna kaksi ”rekryleiriä”, jossa kerromme yhdistyksemme toimintamuodoista ja visiosta.

Viestintä
Tulevana toimintavuonna panostamme viestinnän kehittämiseen.

Toimenpiteet:
– Tiedotusvastaavan valitseminen ja -työryhmän perustaminen
– Yhdyshenkilöverkoston luominen esim. lääneittäin
– Kehityspäivät (2 kpl)
– EV-lehti (Ilmestyy aikakausilehtenä 4 krt/vuosi. Ilmestyy myös luettuna          näkövammaisversiona.
– Internetsivut ja niiden kehittäminen (Vastuuhenkilön valitseminen)
– Jäsen- ja uutiskirjeet 4 krt/vuosi
– Sosiaalisen median käyttöönotto (Facebook, YouTube) Videotervehdykset, ohjelmasarja
– Radio-ohjelmat (Radio Dei/Järviradio) Työryhmän perustaminen

 Tiedon keräys, raportointi, vaikuttavuuden analysointi
Vuonna 2017 aloitimme yhdessä Artsi-projektin kanssa työmme seurannan ja vaikuttavuuden raportoimisen kehittämisen. Jatkamme työmuotojemme seurannan sekä vaikuttavuusraportoinnin kehittämistä myös tulevana toimintavuonna. Tästä on hyötyä raportoidessamme rahoittajille sekä oman toiminnan kehittämiselle.

 
TOIMINTA VUONNA 2018

KOTIMAAN TYÖ

1.1. VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.1. Järjestön jäsenkehitys
Toimintavuoden aikana kehitetään keinoja, miten saisimme lisättyä varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten määrää. Tavoitteena on, että jäsenmäärän lisäys olisi 10 henkilöä molemmissa ryhmissä eli yhteensä 20 henkilöä. Jäsenyys sisältää EV-lehden vuosikerran. Mahdollisuudesta jäseneksi liittymiseen tiedotetaan EV-lehdessä, järjestön www-sivuilla, tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa sekä seminaareissa.

1.1.2. Kannattajarengas
Kannattajarengas on ollut jokusen vuoden ajan toiminnassa. Vajaa kymmenen henkilöä ovat tukeneet toimintaamme taloudellisesti kuukausittain 10-20 € kuukausikannatuksella.

Kannatusrenkaan jäsenmäärää pyritään lisäämään vuoden 2018 aikana viiteentoista aktiiviseen henkilöön. Mahdollisuudesta tiedotetaan EV-lehdessä, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä uutiskirjeissä.

1.1.3. Varainkeruu
Viime vuosina nettikaupan myynti on vähentynyt. Vuoden 2016 aikana nettikaupan toimintamuutokset tuotteiden maksamisessa vähensivät kokonaismyyntiä, mutta samalla myyntitappiot vähenivät minimiin. Tulevan toimintavuoden aikana mietimme, miten saisimme kehitettyä nettikauppaa sekä lisättyä sen myyntiä. Tavoitemyynti vuodelle 2018 on 5 000,00 €.

Vuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa kerätään Elämä ja Valo ry:n toiminnan tukemiseksi kolehtituottoja sekä saadaan lahjoituksia organisaatioilta sekä yksityisiltä. Rahankeräyslupa on voimassa 31.12.2018 asti.

1.2. MUU TOIMINTA

1.2.1. EV-tapahtumat ja perhetyöviikot
Toimintavuonna yhdistys järjestää kaksikymmentä (20) tapahtumapäivää eri puolilla Suomea. Näiden lisäksi järjestämme kuusi (6) perhetyöviikkoa (ke-su) eri puolilla Suomea, joissa tavoitetaan romaneja pääasiallisesti kotikäynneillä.

Tapahtumien aikana kartoitetaan paikkakunnan romanien tarpeita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja näiden pohjalta toteutetaan perhetyötä pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on, että paikkakunnan romanit aktivoituisivat yhteistyökumppaneiden säännölliseen toimintaan ja näin heidän syrjäytymisuhka vähenisi.

Tapahtumat ovat yhdistyksemme yksi näkyvimmistä toimintamuodoista. Tapahtumia kehitetään mm. palautelomakkeiden avulla.

Toimintojen tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan raportoinnin perusteella. Paikkakuntiin, joissa perhetyötapahtumia järjestetään, ollaan säännöllisesti yhteydessä yhteishenkilöön tapahtuman jälkeen ja näin saadaan tietoa toimintojen tuloksellisuudesta.

1.2.2. Lapsi- ja nuorisotyö
Toimintavuoden aikana järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa lapsille yksi teemaleiri. Tämän toiminnon lisäksi aktivoimme seurakuntien romanijäseniä osallistumaan mm. seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin ja toimimaan kyseisissä seurakuntien toimikunnissa tai suunnitteluryhmissä. Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan romaninuorten integroitumista yhteistyökumppaneiden olemassa olevaan toimintaan. Kehitämme järjestömme lapsi- ja nuorisotyökoordinaattorin tehtävää. Luomme hänelle toimenkuvan sekä koulutamme häntä. Lapsi- ja nuorisotyökoordinaattorina toimii Angelica Lindberg.

1.2.3. Seminaarit ja leirit
Toimintavuonna järjestetään yksi (2) koulutus- ja virkistystapahtuma vapaaehtoistyöntekijöille sekä kaksi (2) kuulemistilaisuutta (kehityspäivää) yhdistyksen aktiiviväelle sekä muille työstä kiinnostuneille. Tämän lisäksi järjestetään kaksi (2) ”rekryleiriä”, jossa kerromme yhdistyksemme toiminnasta ja haasteista. Näiden leirien tarkoituksena on löytää uusia vapaaehtoistyöntekijöitä toimintaamme.

Näiden lisäksi järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kolme (3) teemaleiriä eri kohderyhmille. Leirien aiheiden tarkoitus on antaa tukea ja neuvoja työn sekä perheen arjen haasteisiin.

1.3. TIEDOTUS

Tavoite 1 – Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen

 • tiedotusvastaavan ja -työryhmän (2-4 henkilöä) valinta
 • osaamiskartoitus ja koulutustarpeiden tunnistaminen
 • kurssitus käyntiin
 • yhdistyksen tiedotussuunnitelman tekeminen
  • kurssitus ja uudet lisätoimijat tarvittaessa
  • yhdistystiedotus-paketin tekeminen tuleville toimijoille/työntekijöille

Tavoite 2 – Yhdistyksen kotisivut

 • hallitus kartoittaa kaksi kotisivuista vastaavaa henkilöä
 • hallituksen osallistuminen kotisivukoulutukseen (päivitystoiminnasta)
  • päivitykset ja uutiset (vastuualueet hallituksen jäsenille selville)

Tavoite 3 – Jäsenten tietoisuus yhdistyksen toiminnasta

 • Tiedotusmateriaalin suunnittelu käyntiin – opas uusille jäsenille
  • Yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteiden kerääminen ja tietokannan luominen
  • Esitteiden tuottaminen ja painatus
  • EV-lehden kehittäminen – Ilmestyminen 4 krt/vuosi
  • Uutiskirjeen tuottaminen (3 krt/vuosi)
  • Sosiaalisen median käyttöönotto – uutisointi Facebookin ja YouTuben kautta
  • Tapahtumien kautta tehtävä tiedotus sekä uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi. Tapahtumista saatujen palautteiden perusteella kehitetään järjestön toimintaa.

Tavoite 4 – Ulkopuolisten tietoisuus yhdistyksen toiminnasta

 • Tiedotusmateriaalin suunnittelu käyntiin – opas sidosryhmille
  • Järjestön toiminnan esitteen tuottaminen ja painatus
  • Sosiaalisen median käyttöönotto – Facebook ja YouTube
  • Radio-ohjelmat (Radio Dei ja Järviradio)
  • Järjestön messuosasto pystytetään Helluntaiherätyksen juhannusjuhlille. Mahdollisuuksien mukaan infopiste/messuosasto pystytetään myös muissa tapahtumissa.
  • Järjestön toiminnasta tiedotetaan järjestön tapahtumissa.

Tavoite 5 – EV-lehti

 • EV-lehden sisällön selkeyttäminen ja kehittäminen
  • Tiedotus jäsenistölle
  • Tiedotus sidosryhmille
  • EV-lehti julkaistaan myös kotisivuilla
  • Toimintavuoden aikana haetaan Opetusministeriöstä kulttuurilehtien avustusta.
  • EV-lehti myös jatkossa luettuna näkövammaisversiona yhteistyössä HS ry:n kanssa.

AVUSTUSTYÖ

2.1. Itä-Euroopan romanit/Kansainvälinen työ

 • Toimintavuonna keskitymme Baltian alueen romanityöhön. Tuemme Latvian Elämä ja Valo -järjestön tekemää romanityötä. Latviaan tehdään toimintavuoden aikana viisi (5) aktiomatkaa.
 • Yhteyksiä kansainvälisiin romanijärjestöihin tiivistetään.
 • Toimintavuoden aikana kehitetään avustustoimintaa Itä-Euroopan alueella. Tarkoituksena on tukea Itä-Euroopan romanilapsia ja -nuoria koulunkäynnissä. Uskomme, että tämä on kestävää kehitystä.
 • Give a Life -työn kautta tavoitamme romaneja Puolassa.
 • Itä-Euroopan romanityön koordinaattorina jatkaa Janne Harjukoski. Koordinaattorin matkakulut jaetaan yhdessä Fida International ry:n kanssa.
 • Jatkamme hyvää yhteistyötä Lähetysjärjestö Fida International ry:n kanssa. Osallistumme Fidan Romanilähetystyön koordinaatioryhmän toimintaan.

2.2. Stipendirahasto
Tuemme toimintavuoden aikana romaniopiskelijoita raamattukouluopiskeluissa. Tiedotamme stipendirahastosta EV-lehdessä sekä www-sivuillamme.

Varoja rahastoon keräämme adressimyynnillä, järjestämällä ruokailuja sekä keräämällä tilaisuuksissa kolehteja rahaston kartuttamiseksi. Stipendirahaston varoja myönnetään raamattukoulun kurssin suorittaneille opiskelijoille järjestävien oppilaitoksen kautta.

2.3. Diakoniatyö
Toimintavuoden aikana etsitään uusia mahdollisuuksia tukea eri toimintamuotoja Suomessa sekä muissa maissa. Kehitämme mahdollisuuksia tukea mm. Suomessa tehtävää vankilatyötä. Kehitystyössä teemme yhteistyötä HS ry:n sekä seurakuntien kanssa.

HANKETYÖ

3.1. Romaniväestön osallisuutta vahvistava kansalaisjärjestötoiminta Suomessa (STEA, Kohdennettu toiminta-avustus)
Toimintavuoden aikana järjestämme vapaaehtoistyöntekijöille kaksi (2) koulutus- ja virkistystapahtumaa. Järjestämme kaksi (2) kuulemistilaisuutta, joissa osallistujat voivat olla vaikuttamassa järjestömme tuleviin haasteisiin. Palautteiden ja ideoiden perusteella kehitämme järjestön toimintaa.

Järjestämme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kolme (3) teemaleiriä eri ikäisille kohderyhmän henkilöille.

Elämä ja Valo -tapahtumissa eri puolilla Suomea kootaan yhteen romaneita ja valtaväestön edustajia ja järjestetään mm. seminaareja eri teemoilla. Seminaarien tavoitteena on osallistaa ja aktivoida romaniväestöä vaikuttamaan ja huomaamaan omat vahvuutensa. Päivän kestäviä tapahtumia järjestetään kaksikymmentä (20) kpl eri puolilla Suomea, perhetyöviikkoja (ke-su) kuusi (6 ) kpl. Perhetyöviikkojen aikana tavoitamme romaneja varsinkin kotikäyntien avulla.

Tapahtumissa kartoitetaan alueen romaniperheiden tilanteita ja tarpeita. Tapahtumiin osallistuvat laajasti myös ei-aktiivisesti uskonnolliset romanit runsaan musiikkitarjonnan ja tapahtumien luoman tapaamis- ja keskustelufoorumin takia.

Tapahtumissa kerätään osallistujilta palautteita, joiden kautta kehitämme työtämme.

Perhetyön välityksellä tuemme kunnan tekemää perhetyötä, emme vastaa koko tehtävästä. Romanin on helppo lähestyä toista romania ja tämä koetaan toiminnassamme vahvuutena.

KULTTUURITOIMINTA

EV-lehdessä ja kotisivulla julkaistaan romanikielisiä artikkeleita.
Toimintavuonna järjestetään mahdollisuuksien mukaan romanikulttuurin luentoja eri seurakunnissa, oppilaitoksissa ja virastoissa.

EDUSTUKSET JA YHTEISTYÖ

Yhdistyksellä on edustukset mm.

– RONK (Romaniasian neuvottelukunta)

– KOTUS (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)

– Romaniväestön koulutustiimi (Opetushallitus)

– HYRY (Helluntaisrk:ien rekisteröidyt yhdistykset)

– SuHel (Helluntaiseurakuntien lähetysjärjestöt)

– Helluntaiherätyksen konferenssitoimikunta (Iso Kirja ry.)

– Romanilähetystyön koordinaatioryhmä (Fida International ry.)

AVUSTUKSET

Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi haemme avustuksia seuraavilta tahoilta.
– STEA  (Kohdennettu toiminta-avustus Ak)
– Opetusministeriö  (Kulttuurilehtiavustus)

HALLINTO

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 5-6 kertaa ja päättää yhdistyksen keskeisimmistä asioista. Käytännön toimintaa varten hallitus nimeää toimikuntia ja työryhmiä, joiden toimintaa se seuraa.

Hallituksen kokousten välillä käytännön toimintaa johtaa työvaliokunta. Se kokoontuu toimintavuoden aikana 5-6 kertaa, tarpeen vaatiessa lyhyelläkin varoitusajalla ja tekee päätökset hallituksen ohjeiden mukaan.

Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistys järjestää koko jäsenistöä koskevia tilaisuuksia tarpeen vaatiessa.

Järjestöllä ovat palkattuina työntekijöinä toiminnanjohtaja ja kenttätyöntekijä. Resursseina voidaan mainita myös järjestötoiminnalle erittäin tärkeät vapaaehtoistyöntekijät.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Hyvinvoiva perhe on yhteiskuntamme tärkein peruspilari. Tähän kokonaisuuteen kuuluu fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen hyvinvointi. Järjestömme perustehtäviä onkin tukea ja auttaa perheitä selviämään arkipäivän haasteista. Tällä alueella Elämä ja Valo ry:n toiminnan kasvulle on selvä tilaus. Erilaisia haasteita toiminnan kehittämiselle on paljon. Omarahoitusosuuden lisäyksellä on merkittävä osuus, jotta kykenisimme paremmin vastaamaan esille tuleviin haasteisiin.

Järjestön tulevaisuutta ajatellen toiminnan omistajuutta tulee lisätä osallistuttamalla ja kouluttamalla järjestön vapaaehtoistyöntekijöitä. Vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvointi tulee ottaa huomioon järjestämällä heille koulutus- ja virkistystapahtumia sekä kuulemistilaisuuksia. Elintärkeää on myös saada mukaan uusia nuorempia vapaaehtoistyöntekijöitä.