Hankkeet

Tällä hetkellä Elämä ja Valo ry:llä on toiminnassa STEA:n rahoittama Romaniväestön osallisuutta vahvistavaan kansalaisjärjestötoimintaan Suomessa -hanke. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisuhan alla olevien parempi aktivoituminen eri toimintoihin, koulutus- ja työmahdollisuuksien tietoisuuden lisääminen, omien oikeuksista ja velvollisuuksien tietoisuuden lisääminen, sekä yhteisöllisyyden parantaminen.

Yhteyshenkilö: Rainer Lindeman (Huittinen)