Elämä ja Valo ry

Elämä ja Valo ry:n toiminta-ajatus:

 

Yhdistyksen toiminnan perustarkoituksena on kristillisellä arvopohjalla edistää romanien
henkisen hyvinvoinnin kasvua, selviytymistä arkielämän haasteissa sekä kehittää romaniväestön
yhteisöllisyyttä. Romanien henkistä ja sosiaalista kasvua kehitetään mm. hengellisen opetuksen
kautta sekä osallistamalla romaniväestöä seurakuntien toimintaan.

(Yhdistyksen säännöt 2§)